Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Liệt hoả chiến thần phiên bản hot Free


Khuyến mại:
  • 40k knb không khoá
  • Một set đồ khủng tha hồ chiến
  • Full knb khoá và tiền tệ trong game
Hình ảnh trong game;

Đăng ký (Click)