Thứ Sáu, 6 tháng 3, 2015

Liệt Hoả Chiến Thần Lậu Free Khủng

Hình ảnh test trong game:
Thông tin:
  • Nhân 100% kinh nghiệm
  • Khuyến mại Vip 10
  • Full tiền đồng và knb khoá
  • 200 knb không khoá
  • Đồ đạc đủ dùng để hỗ trợ người chơi
Đăng ký (Click)
Hướng dẫn đăng ký