Thứ Bảy, 21 tháng 3, 2015

Đao kiếm vô song phiên bản mới

Đao kiếm vô song phiên bản Trung Quốc được tối ưu khá tốt về đồ họa. Tăng thêm nhiều phụ bản để bạn có thể cày cuốc tốt trong game.
Đã đăng tại Hội GameĐăng ký (Click) Đăng Nhập (Click)